Tin Mới‎ > ‎

Đặc điểm khác nhau giữa UZ-9088S và UZ-9088

Đặc điểm khác nhau giữa UZ-9088SUZ-9088:

Máy trợ giảng Unizone Hàn Quốc UZ-9088công suất gấp đôi, có thêm míc rời và túi đựng máy trợ giảng, pin sử dụng loại Pin Li-ion 7,4 V - 1000 mAh và đặc biệt Máy trợ giảng Unizone Hàn QUốc UZ-9088 để giảm hiện tượng hú âm thanh nhà sản xuất đã cải tiến thiết kế mạch để cho ra âm thanh trung thực, tầng số phát trong phạm vi rộng cùng bộ lọc tiếng ồn so với Máy trợ giảng Unizone Hàn Quốc UZ-9088S.
Comments