Sản phẩm, giá Máy trợ giảng TEMEISHENG, thiết bị trợ giảng TEMEISHENGLoa Vali Kéo Di Động Temeisheng Q8S - 2 Mic không dây
Loa Vali Kéo Di Động Temeisheng Q10S Dp 191- 2 Mic không dây, công suất 100W. Loa Vali Kéo Di Động Temeisheng Dp 2305L

Loa Vali Kéo Di Động Temeisheng Dp 2305S

Loa Vali Kéo Di Động Temeisheng Dp 107S - Có Buetooth, 2 Mic không dây.

Loa Vali Kéo Di Động Temeisheng A28S Dp 117 - Không có Buetooth.

Loa Vali Kéo Di Động Temeisheng Dp 2398

Comments