Loa Trợ Giảng Không Dây


Quý khách kích trái chuột vào phần chữ mầu vàng có gạch chân ở dưới để xem chi tiết sản phẩm, ảnh ở trên chữ ở dưới


- Kích thước: 45cmx25cm. Trọng lương: 8Kg

Comments